Medlemskab af foreningen for 2016 koster 450 kr. om året for voksne og 300 kr. for børn.

 

Ud over medlemskortet koster det 25 kr. for en serie på 25 skud og skiver.

 

Vi har også luftskydning. Prisen er 10 kr. for en serie med 25 skud og skiver.

 

Hvis du ønsker at anvende din egen ammunition koster det 10 kr. inkl. et sæt skiver.


Klubben har våben, skydejakker mv. til rådighed som frit kan benyttes.

 

 Dette gælder naturligvis også til stævner.

 

Ved stævner betaler klubben for deltagelse for børne- og juniorskytter. for Dette forudsætter at skytten har indkøbt ammunition i klubben.

Ønsker skytten en ammunition, der ikke findes i klubben er man velkommen til selv at indkøbe det ønskede.

I de tilfælde kan klubben naturligvis ikke også betale for deltagelse i stævne. Der stilles dog stadigvæk frit våben og udstyr til rådighed.

 Forbrug af ammunition betales af skytten selv.